Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön 1663 13,5% 17,0% 21,8% 47,7% 2,9% 46,8% 53,2%   2,7%
Summa 1663 13,5% 17,0% 21,8% 47,7% 2,9% 46,8% 53,2% 2,7%

http://www.val.se