Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hasselbacken-Uppegårdsvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hasselbacken-Uppegårdsvägen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hasselbacken-Uppegårdsvägen 1420 28,0% 29,9% 19,0% 23,2% 4,0% 48,2% 51,8%   2,3%
Summa 1420 28,0% 29,9% 19,0% 23,2% 4,0% 48,2% 51,8% 2,3%

http://www.val.se