Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kyrkenorum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kyrkenorum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkenorum 971 13,4% 34,3% 24,3% 28,0% 6,3% 50,8% 49,2%   2,8%
Summa 971 13,4% 34,3% 24,3% 28,0% 6,3% 50,8% 49,2% 2,8%

http://www.val.se