Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd 1696 15,2% 22,9% 26,1% 35,7% 4,4% 45,5% 54,5%   1,8%
Summa 1696 15,2% 22,9% 26,1% 35,7% 4,4% 45,5% 54,5% 1,8%

http://www.val.se