Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Smundstorp-Groland-Åketorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Smundstorp-Groland-Åketorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Smundstorp-Groland-Åketorp 953 16,4% 35,2% 28,2% 20,3% 5,0% 52,8% 47,2%   1,4%
Summa 953 16,4% 35,2% 28,2% 20,3% 5,0% 52,8% 47,2% 1,4%

http://www.val.se