Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Gilltorp-Rämma-Högen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gilltorp-Rämma-Högen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gilltorp-Rämma-Högen 689 17,4% 30,3% 29,9% 22,4% 5,8% 53,0% 47,0%   1,5%
Summa 689 17,4% 30,3% 29,9% 22,4% 5,8% 53,0% 47,0% 1,5%

http://www.val.se