Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Brudhammar-Kopper-Kristinedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brudhammar-Kopper-Kristinedal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brudhammar-Kopper-Kristinedal 1485 21,1% 30,8% 22,4% 25,7% 6,4% 47,7% 52,3%   1,7%
Summa 1485 21,1% 30,8% 22,4% 25,7% 6,4% 47,7% 52,3% 1,7%

http://www.val.se