Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Källsby-Sävelycke-Timmervik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Källsby-Sävelycke-Timmervik

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Källsby-Sävelycke-Timmervik 1157 13,9% 37,1% 24,1% 24,9% 5,4% 48,5% 51,5%   1,5%
Summa 1157 13,9% 37,1% 24,1% 24,9% 5,4% 48,5% 51,5% 1,5%

http://www.val.se