Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Getskär-Valeberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Getskär-Valeberget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Getskär-Valeberget 1259 13,9% 40,2% 26,7% 19,2% 6,0% 51,0% 49,0%   1,2%
Summa 1259 13,9% 40,2% 26,7% 19,2% 6,0% 51,0% 49,0% 1,2%

http://www.val.se