Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Svenshögen-Ucklum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Svenshögen-Ucklum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svenshögen-Ucklum 1567 16,5% 33,7% 25,7% 24,1% 6,1% 51,3% 48,7%   1,1%
Summa 1567 16,5% 33,7% 25,7% 24,1% 6,1% 51,3% 48,7% 1,1%

http://www.val.se