2018-09-13 11:55:54

Val till riksdagen - Röster - kommun Västerås

22,19%
6,32%
6,83%
6,17%
29,12%
7,15%
3,40%
17,51%
0,37%
0,94%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,88%
+1,40
2014: 85,48%

Röstfördelning - kommun Västerås

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 21314 22,19% -1445 -2,60 22759 24,80%
C Centerpartiet 6070 6,32% +1944 +1,83 4126 4,50%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 6557 6,83% +632 +0,37 5925 6,46%
KD Kristdemokraterna 5928 6,17% +1819 +1,70 4109 4,48%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 27963 29,12% -1867 -3,38 29830 32,50%
V Vänsterpartiet 6863 7,15% +2150 +2,01 4713 5,14%
MP Miljöpartiet de gröna 3267 3,40% -2135 -2,48 5402 5,89%
SD Sverigedemokraterna 16814 17,51% +4929 +4,56 11885 12,95%
FI Feministiskt initiativ 352 0,37% -1786 -1,96 2138 2,33%
ÖVR Övriga anmälda partier 904 0,94% +10 -0,03 894 0,97%
  Giltiga röster 96032 100,00% +4251   91781 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 24 0,02% +24 +0,02    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 752 0,78% -159 -0,21 911 0,98%
OG Ogiltiga röster - övriga 55 0,06% +20 +0,02 35 0,04%
VDT Valdeltagande 96863 86,88% +4136 +1,40 92727 85,48%
  Antal röstberättigade 111495   +3016   108479  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Västerås

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
25,02% 7,54% 5,83% 6,26% 23,05% 9,34% 3,60% 17,65% 0,86% 0,86%   1,02% 0,08% 64,73%
28,40% 7,86% 8,23% 5,74% 18,59% 8,60% 7,22% 13,32% 0,74% 1,30% 0,09% 1,00% 0,18% 86,77%
26,18% 7,35% 6,84% 5,49% 25,59% 9,38% 4,48% 13,94% 0,25% 0,51%   0,25% 0,08% 87,03%
23,15% 6,04% 5,70% 5,70% 27,96% 8,50% 4,03% 16,67% 0,45% 1,79%   0,67%   80,57%
33,57% 6,46% 9,34% 5,92% 22,53% 4,85% 3,77% 11,94% 0,18% 1,44%   0,18%   87,26%
38,15% 9,07% 10,18% 7,96% 16,68% 3,68% 2,99% 11,04% 0,09% 0,17%   0,17%   88,98%
35,77% 6,39% 7,51% 8,06% 20,95% 4,54% 3,43% 12,33% 0,28% 0,74%       90,44%
30,15% 8,18% 10,42% 6,29% 21,53% 7,15% 4,13% 11,02% 0,52% 0,60% 0,09% 0,43%   86,19%
25,85% 7,18% 7,60% 5,86% 24,36% 7,02% 4,05% 15,94% 0,41% 1,73%   0,33% 0,08% 87,86%
28,14% 9,65% 7,26% 5,84% 22,83% 8,32% 3,72% 12,83% 0,44% 0,97%   0,62%   83,85%
38,65% 6,19% 11,56% 7,84% 15,85% 4,13% 2,56% 12,47% 0,17% 0,58%   0,25%   90,39%
25,29% 6,11% 8,54% 7,54% 26,38% 8,12% 4,10% 12,14% 0,34% 1,42% 0,08% 0,50%   84,22%
18,84% 5,48% 8,22% 6,68% 32,96% 7,88% 4,28% 14,13% 0,43% 1,11%   0,51% 0,09% 79,50%
6,99% 3,37% 3,24% 3,50% 47,93% 17,36% 2,72% 13,60%   1,30% 0,13% 1,15% 0,13% 68,27%
29,81% 8,00% 10,71% 7,92% 17,08% 6,06% 5,51% 13,74% 0,31% 0,85% 0,08% 0,39% 0,08% 88,28%
19,63% 6,80% 8,52% 7,55% 30,10% 7,01% 3,34% 15,43% 0,54% 1,08%   0,86%   80,67%
16,69% 5,56% 6,84% 5,68% 35,11% 9,85% 3,59% 15,53% 0,46% 0,70%   1,03%   82,73%
13,19% 5,51% 6,69% 5,51% 31,79% 13,19% 3,94% 18,80% 0,39% 0,98%   0,68%   83,78%
13,39% 3,77% 6,80% 5,02% 39,33% 11,61% 3,14% 15,48% 0,42% 1,05%   0,31% 0,10% 73,06%
5,78% 2,15% 3,74% 2,94% 48,92% 16,53% 1,59% 17,10% 0,11% 1,13%   0,45%   70,45%
6,54% 3,58% 2,59% 3,83% 49,38% 14,57% 1,36% 17,28%   0,86% 0,12% 0,86%   65,97%
17,09% 3,29% 9,32% 8,23% 35,37% 7,13% 1,92% 17,09% 0,09% 0,46%   0,27% 0,09% 87,56%
12,06% 3,21% 4,94% 4,71% 44,89% 8,38% 2,07% 19,29% 0,11% 0,34% 0,11% 0,68% 0,68% 85,16%
21,02% 2,60% 6,33% 6,67% 34,35% 7,46% 2,49% 18,53%   0,56%   0,45%   85,23%
26,00% 6,22% 9,44% 9,74% 26,20% 4,62% 2,01% 14,76% 0,20% 0,80%   1,09% 0,10% 89,44%
19,78% 4,10% 7,46% 10,82% 33,58% 6,34% 1,87% 15,58% 0,19% 0,28% 0,09% 0,56%   88,66%
23,06% 7,84% 8,22% 4,95% 24,74% 9,15% 3,92% 16,71% 0,56% 0,84%   0,92% 0,46% 83,09%
38,17% 7,39% 6,96% 5,91% 16,78% 2,43% 2,70% 18,78% 0,35% 0,52% 0,09% 0,17%   94,51%
36,07% 8,71% 6,97% 7,21% 13,31% 3,48% 2,74% 20,27% 0,12% 1,12%   0,25%   92,33%
34,71% 9,36% 10,01% 7,18% 18,06% 2,50% 4,46% 12,40% 0,33% 0,98%   0,33%   94,47%
23,75% 14,96% 4,73% 6,47% 17,47% 4,63% 3,38% 23,75% 0,58% 0,29%   0,67%   88,46%
23,02% 11,90% 5,08% 7,30% 25,71% 2,38% 1,90% 22,38% 0,16% 0,16%   0,16%   87,76%
25,83% 9,02% 4,99% 8,58% 20,69% 3,60% 3,67% 22,67% 0,22% 0,73%   0,51% 0,07% 89,32%
9,98% 3,84% 3,69% 4,76% 40,71% 13,82% 2,46% 18,89% 0,31% 1,54%   2,39% 0,30% 68,13%
15,82% 4,95% 4,95% 5,07% 29,95% 13,53% 5,68% 18,60% 0,24% 1,21%   0,72% 0,12% 81,62%
25,44% 6,36% 7,15% 3,97% 29,25% 9,22% 3,18% 13,20% 0,95% 1,27%   1,56%   84,86%
21,58% 5,64% 6,69% 6,09% 35,26% 6,09% 3,91% 14,21%   0,53%   0,89%   92,42%
19,34% 6,08% 8,35% 5,93% 36,82% 5,69% 2,81% 14,04% 0,16% 0,78%   0,85%   90,48%
24,89% 3,97% 8,30% 7,75% 32,28% 3,79% 3,07% 15,33% 0,18% 0,45%   0,54% 0,09% 85,26%
19,43% 5,77% 7,80% 6,67% 34,47% 7,40% 3,33% 14,39% 0,16% 0,57% 0,08% 0,65%   88,75%
16,27% 5,87% 7,11% 6,76% 36,71% 7,82% 2,84% 15,73% 0,36% 0,53%   1,05% 0,26% 85,65%
27,05% 6,52% 8,75% 5,09% 26,73% 6,13% 3,66% 14,96% 0,40% 0,72%   0,55%   87,35%
28,19% 7,20% 7,86% 5,95% 26,80% 4,04% 3,82% 15,05% 0,59% 0,51%   0,51%   93,00%
22,02% 3,12% 6,33% 5,09% 34,84% 4,60% 4,19% 18,57% 0,25% 0,99%   0,81%   89,50%
10,25% 2,46% 5,32% 3,84% 49,16% 11,72% 1,38% 14,38% 0,10% 1,38%   0,59%   73,93%
7,53% 3,23% 3,49% 4,17% 41,94% 13,71% 2,96% 21,24% 0,27% 1,48%   0,93%   75,25%
8,61% 2,83% 4,48% 3,77% 42,33% 13,21% 2,12% 20,28% 1,30% 1,06% 0,12% 1,28%   74,07%
9,69% 2,93% 5,23% 5,74% 43,37% 12,63% 1,02% 18,62% 0,13% 0,64%   1,01% 0,13% 79,70%
8,07% 1,64% 6,98% 12,72% 45,28% 11,08% 2,19% 10,53% 0,14% 1,37%   0,41% 0,14% 69,34%
19,75% 5,57% 7,09% 9,34% 31,87% 7,09% 2,33% 16,07% 0,27% 0,63% 0,09% 1,06%   85,77%
27,85% 6,19% 8,47% 19,06% 20,28% 4,15% 2,44% 10,50% 0,16% 0,90%   0,32%   88,82%
13,02% 6,98% 4,19% 7,21% 35,70% 8,37% 3,14% 19,65% 0,35% 1,40%   1,15% 0,11% 75,15%
14,66% 7,28% 4,39% 4,67% 32,68% 8,87% 4,58% 21,94% 0,28% 0,65%   0,83% 0,18% 88,40%
13,95% 4,62% 3,40% 4,10% 38,88% 6,19% 3,05% 24,50% 0,17% 1,13% 0,17% 2,21%   84,78%
20,12% 11,21% 4,83% 4,31% 23,53% 5,49% 1,78% 26,65% 0,52% 1,56%   1,17%   89,08%
23,84% 4,96% 9,76% 6,08% 27,04% 6,56% 3,04% 16,16% 0,64% 1,92%   0,95% 0,32% 87,79%
21,77% 5,24% 5,56% 3,93% 28,97% 8,67% 2,95% 20,79% 0,82% 1,31%   0,49%   85,28%
14,74% 5,60% 4,57% 3,92% 33,30% 10,17% 3,17% 22,95% 0,93% 0,65%       79,29%
17,05% 4,67% 5,59% 4,49% 32,17% 9,62% 4,12% 20,07% 0,55% 1,65%   1,08% 0,27% 82,41%
19,34% 5,34% 5,43% 5,06% 32,50% 8,29% 4,14% 18,14% 0,64% 1,10%   0,82%   84,10%
19,87% 7,57% 5,01% 5,11% 29,33% 7,57% 3,60% 19,49% 0,47% 1,99%   1,03%   82,22%
17,60% 4,45% 7,35% 5,32% 33,75% 6,00% 3,09% 21,18% 0,29% 0,97%   1,43% 0,19% 81,92%
18,30% 5,53% 6,25% 5,53% 28,80% 8,88% 2,90% 22,46% 0,36% 1,00% 0,09% 1,43%   81,29%
25,51% 5,46% 6,52% 6,19% 28,93% 6,11% 3,59% 16,30% 0,49% 0,90% 0,16% 0,65%   86,50%
16,31% 5,12% 4,51% 4,86% 33,74% 8,93% 3,12% 22,03% 0,69% 0,69%   1,28% 0,26% 78,96%
17,25% 6,40% 6,58% 5,72% 32,96% 7,34% 3,93% 18,36% 0,68% 0,77%   1,01%   86,22%
14,35% 5,00% 5,97% 5,16% 31,94% 6,94% 3,47% 25,16% 0,56% 1,45% 0,16% 1,19%   83,36%
26,13% 6,83% 8,63% 5,38% 24,85% 5,81% 3,67% 17,59% 0,43% 0,68%   0,59%   91,82%
16,34% 3,64% 4,67% 4,67% 37,16% 8,50% 3,55% 20,26% 0,19% 1,03% 0,09% 1,20%   82,20%
14,59% 4,58% 4,67% 5,62% 37,08% 7,82% 3,72% 20,11% 0,57% 1,24%   0,94% 0,19% 81,93%
26,99% 5,63% 8,93% 7,23% 25,08% 5,63% 3,29% 16,58%   0,64%   0,84%   93,13%
10,87% 4,52% 3,79% 4,15% 37,48% 12,82% 1,95% 22,95% 0,85% 0,61% 0,24% 1,08%   76,43%
12,04% 2,81% 4,16% 4,27% 39,15% 10,80% 2,14% 22,83% 0,45% 1,35% 0,11% 1,44%   76,66%
23,57% 6,83% 6,03% 5,56% 27,94% 4,84% 3,49% 20,95% 0,48% 0,32%   0,55%   90,50%
28,92% 6,83% 6,49% 7,76% 17,45% 3,46% 3,29% 24,87% 0,17% 0,76%   0,67%   90,25%
26,72% 5,94% 7,77% 6,64% 27,25% 2,79% 3,32% 18,86%   0,70%   1,04%   89,34%
19,54% 6,01% 6,44% 6,08% 29,67% 4,63% 2,60% 23,81% 0,51% 0,72%   0,65% 0,14% 89,07%
20,08% 15,48% 1,67% 8,51% 19,67% 5,58% 2,09% 24,27% 0,42% 2,23%   1,10%   89,29%
14,45% 4,61% 4,36% 3,74% 36,24% 11,58% 3,99% 19,05% 0,62% 1,37%   0,74%   79,94%
16,68% 4,21% 7,22% 4,04% 33,36% 6,62% 3,44% 22,70% 0,26% 1,46% 0,08% 1,44%   86,02%
21,50% 4,92% 7,86% 4,66% 31,52% 6,65% 4,58% 17,18% 0,35% 0,78%   1,36%   84,04%
34,36% 7,38% 8,87% 6,16% 21,85% 5,04% 4,30% 11,20% 0,19% 0,65%   0,28%   91,95%
31,33% 6,46% 9,25% 6,01% 21,99% 5,39% 3,50% 14,90% 0,18% 0,99%   0,71%   91,44%
31,33% 7,58% 6,67% 7,92% 23,42% 5,54% 3,17% 13,35% 0,11% 0,90%   1,34%   93,72%
33,37% 6,75% 9,51% 7,03% 21,86% 2,09% 3,14% 15,49% 0,19% 0,57%   0,85%   92,02%
34,51% 7,29% 11,69% 5,44% 19,70% 3,12% 4,48% 12,57% 0,40% 0,80%   0,87%   91,04%
30,22% 9,33% 7,19% 7,04% 17,98% 3,52% 4,06% 19,89% 0,08% 0,69%   0,30% 0,08% 93,31%
26,63% 6,39% 5,42% 6,27% 28,19% 2,17% 2,65% 21,33% 0,12% 0,84%   0,72%   90,87%
26,67% 6,48% 7,14% 6,59% 29,20% 4,17% 3,73% 15,70%   0,33%   0,98%   93,50%
22,79% 13,48% 4,66% 4,56% 19,72% 3,77% 2,38% 27,06% 0,40% 1,19%   0,88% 0,10% 89,07%
22,33% 9,69% 6,56% 4,69% 23,76% 9,82% 6,34% 13,86% 1,09% 1,87%   0,77% 0,17%  
Västerås 22,19% 6,32% 6,83% 6,17% 29,12% 7,15% 3,40% 17,51% 0,37% 0,94% 0,02% 0,78% 0,06% 86,88%

Röstfördelning övriga partier - kommun Västerås

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 241 0,25% +241 +0,25    
MED Medborgerlig Samling 199 0,21% +199 +0,21    
ENH Enhet 82 0,09% -26 -0,03 108 0,12%
DD Direktdemokraterna 76 0,08% +76 +0,08    
KrVP Kristna Värdepartiet 67 0,07% -7 -0,01 74 0,08%
PP Piratpartiet 57 0,06% -376 -0,41 433 0,47%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 49 0,05% +49 +0,05    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 39 0,04% +30 +0,03 9 0,01%
DjuP Djurens parti 37 0,04% -55 -0,06 92 0,10%
KLP Klassiskt liberala partiet 18 0,02% +4   14 0,02%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 12 0,01% +3   9 0,01%
  Basinkomstpartiet 11 0,01% +11 +0,01    
  Initiativet 5 0,01% +5 +0,01    
  NY REFORM 4   +4      
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 7 0,01% -147 -0,16 154 0,17%
  Totalt övriga partier 904 0,94% +10 -0,03 894 0,97%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Västerås

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Folkhemmet Sverige 7

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se