2018-09-12 23:18:19

Val till riksdagen - Röster - I vallokal ej räknade röster

13,27%
5,18%
3,88%
5,18%
33,98%
7,44%
4,21%
23,95%
0,65%
2,27%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 41 13,27% +14 -1,09 27 14,36%
C Centerpartiet 16 5,18% +11 +2,52 5 2,66%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 12 3,88% +7 +1,22 5 2,66%
KD Kristdemokraterna 16 5,18% +10 +1,99 6 3,19%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 105 33,98% +37 -2,19 68 36,17%
V Vänsterpartiet 23 7,44% +11 +1,06 12 6,38%
MP Miljöpartiet de gröna 13 4,21% -6 -5,90 19 10,11%
SD Sverigedemokraterna 74 23,95% +40 +5,86 34 18,09%
FI Feministiskt initiativ 2 0,65% -3 -2,01 5 2,66%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 2,27%   -1,46 7 3,72%
  Giltiga röster 309 100,00% +121   188 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 1,90% +5 +1,37 1 0,53%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,32% +1 +0,32    

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
NMR Nordiska motståndsrörelsen 2 0,65% +2 +0,65    
AfS Alternativ för Sverige 1 0,32% +1 +0,32    
DD Direktdemokraterna 1 0,32% +1 +0,32    
DjuP Djurens parti 1 0,32% +1 +0,32    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,32% +1 +0,32    
MED Medborgerlig Samling 1 0,32% +1 +0,32    
ENH Enhet     -2 -1,06 2 1,06%
PP Piratpartiet     -4 -2,13 4 2,13%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,53 1 0,53%
  Totalt övriga partier 7 2,27%   -1,46 7 3,72%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se