2018-09-11 12:09:24

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Östanån

15,45%
5,39%
5,03%
5,03%
37,74%
4,85%
2,34%
23,63%
0,09%
0,45%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,71%
+0,03
2014: 86,68%

Röstfördelning - valdistrikt Östanån

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 172 15,45% -46 -3,40 218 18,86%
C Centerpartiet 60 5,39% +14 +1,41 46 3,98%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 56 5,03% -1 +0,10 57 4,93%
KD Kristdemokraterna 56 5,03% +22 +2,09 34 2,94%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 420 37,74% -68 -4,48 488 42,21%
V Vänsterpartiet 54 4,85%   +0,18 54 4,67%
MP Miljöpartiet de gröna 26 2,34% -28 -2,34 54 4,67%
SD Sverigedemokraterna 263 23,63% +85 +8,23 178 15,40%
FI Feministiskt initiativ 1 0,09% -22 -1,90 23 1,99%
ÖVR Övriga anmälda partier 5 0,45% +1 +0,10 4 0,35%
  Giltiga röster 1113 100,00% -43   1156 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 13 1,15% +5 +0,46 8 0,69%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,27% +2 +0,18 1 0,09%
VDT Valdeltagande 1129 86,71% -36 +0,03 1165 86,68%
  Antal röstberättigade 1302   -42   1344  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Östanån

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3 0,27% +3 +0,27    
DjuP Djurens parti 1 0,09%     1 0,09%
ENH Enhet 1 0,09% +1 +0,09    
PP Piratpartiet     -3 -0,26 3 0,26%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 5 0,45% +1 +0,10 4 0,35%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Östanån

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se