2018-09-14 08:32:09

Val till riksdagen - Röster - I vallokal ej räknade röster

13,40%
11,86%
3,09%
7,73%
24,74%
12,37%
4,12%
15,98%
2,06%
4,64%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 26 13,40% +13 +4,79 13 8,61%
C Centerpartiet 23 11,86% +8 +1,92 15 9,93%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 6 3,09% -1 -1,54 7 4,64%
KD Kristdemokraterna 15 7,73% +13 +6,41 2 1,32%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 48 24,74% +10 -0,42 38 25,17%
V Vänsterpartiet 24 12,37% +9 +2,44 15 9,93%
MP Miljöpartiet de gröna 8 4,12% -13 -9,78 21 13,91%
SD Sverigedemokraterna 31 15,98% +10 +2,07 21 13,91%
FI Feministiskt initiativ 4 2,06% -9 -6,55 13 8,61%
ÖVR Övriga anmälda partier 9 4,64% +3 +0,67 6 3,97%
  Giltiga röster 194 100,00% +43   151 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2 1,02%   -0,29 2 1,31%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,51% +1 +0,51    

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 2 1,03% +2 +1,03    
ENH Enhet 2 1,03% -1 -0,96 3 1,99%
MED Medborgerlig Samling 2 1,03% +2 +1,03    
DD Direktdemokraterna 1 0,52% +1 +0,52    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,52% +1 +0,52    
PP Piratpartiet 1 0,52% -1 -0,81 2 1,32%
DjuP Djurens parti     -1 -0,66 1 0,66%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 9 4,64% +3 +0,67 6 3,97%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se