2018-09-12 11:56:20

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Orsa Västra

11,25%
11,25%
1,67%
5,93%
27,36%
5,78%
2,89%
30,70%
0,46%
2,74%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,79%
-0,63
2014: 86,42%

Röstfördelning - valdistrikt Orsa Västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 74 11,25% -36 -4,88 110 16,13%
C Centerpartiet 74 11,25% +3 +0,84 71 10,41%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 11 1,67%   +0,06 11 1,61%
KD Kristdemokraterna 39 5,93% +30 +4,61 9 1,32%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 180 27,36% -53 -6,81 233 34,16%
V Vänsterpartiet 38 5,78% +8 +1,38 30 4,40%
MP Miljöpartiet de gröna 19 2,89% +3 +0,54 16 2,35%
SD Sverigedemokraterna 202 30,70% +23 +4,45 179 26,25%
FI Feministiskt initiativ 3 0,46% -15 -2,18 18 2,64%
ÖVR Övriga anmälda partier 18 2,74% +13 +2,00 5 0,73%
  Giltiga röster 658 100,00% -24   682 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,15% +1 +0,15    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 11 1,64% +6 +0,91 5 0,73%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 670 85,79% -17 -0,63 687 86,42%
  Antal röstberättigade 781   -14   795  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Orsa Västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 9 1,37% +8 +1,22 1 0,15%
AfS Alternativ för Sverige 2 0,30% +2 +0,30    
MED Medborgerlig Samling 2 0,30% +2 +0,30    
PP Piratpartiet 2 0,30%   +0,01 2 0,29%
DD Direktdemokraterna 1 0,15% +1 +0,15    
ENH Enhet 1 0,15% +1 +0,15    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,15% +1 +0,15    
DjuP Djurens parti     -1 -0,15 1 0,15%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,15 1 0,15%
  Totalt övriga partier 18 2,74% +13 +2,00 5 0,73%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Orsa Västra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se