2018-09-14 10:06:46

Val till riksdagen - Röster - I vallokal ej räknade röster

11,76%
7,41%
5,23%
4,79%
29,19%
12,85%
5,66%
19,17%
0,87%
3,05%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 54 11,76% -10 -5,91 64 17,68%
C Centerpartiet 34 7,41% +13 +1,61 21 5,80%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 24 5,23% +6 +0,26 18 4,97%
KD Kristdemokraterna 22 4,79% +10 +1,48 12 3,31%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 134 29,19% +15 -3,68 119 32,87%
V Vänsterpartiet 59 12,85% +31 +5,12 28 7,73%
MP Miljöpartiet de gröna 26 5,66% -1 -1,79 27 7,46%
SD Sverigedemokraterna 88 19,17% +33 +3,98 55 15,19%
FI Feministiskt initiativ 4 0,87% -11 -3,27 15 4,14%
ÖVR Övriga anmälda partier 14 3,05% +11 +2,22 3 0,83%
  Giltiga röster 459 100,00% +97   362 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 3 0,64% +3 +0,64    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 7 1,49% +1 -0,13 6 1,63%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,27 1 0,27%

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3 0,65% +3 +0,65    
ENH Enhet 3 0,65% +2 +0,38 1 0,28%
MED Medborgerlig Samling 3 0,65% +3 +0,65    
DjuP Djurens parti 2 0,44% +2 +0,44    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,22% +1 +0,22    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,22% +1 +0,22    
PP Piratpartiet 1 0,22% -1 -0,33 2 0,55%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 14 3,05% +11 +2,22 3 0,83%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se