2018-09-14 10:06:46

Val till riksdagen - Röster - kommun Sandviken

14,35%
6,70%
4,30%
4,48%
36,96%
8,39%
2,25%
21,42%
0,22%
0,92%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,95%
+0,83
2014: 86,12%

Röstfördelning - kommun Sandviken

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3559 14,35% -271 -1,13 3830 15,48%
C Centerpartiet 1661 6,70% +388 +1,55 1273 5,15%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1066 4,30% +145 +0,58 921 3,72%
KD Kristdemokraterna 1110 4,48% +433 +1,74 677 2,74%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9164 36,96% -1652 -6,76 10816 43,72%
V Vänsterpartiet 2080 8,39% +317 +1,26 1763 7,13%
MP Miljöpartiet de gröna 559 2,25% -402 -1,63 961 3,88%
SD Sverigedemokraterna 5311 21,42% +1522 +6,11 3789 15,31%
FI Feministiskt initiativ 55 0,22% -401 -1,62 456 1,84%
ÖVR Övriga anmälda partier 229 0,92% -26 -0,11 255 1,03%
  Giltiga röster 24794 100,00% +53   24741 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 18 0,07% +18 +0,07    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 238 0,95% +24 +0,09 214 0,86%
OG Ogiltiga röster - övriga 15 0,06% +5 +0,02 10 0,04%
VDT Valdeltagande 25065 86,95% +100 +0,83 24965 86,12%
  Antal röstberättigade 28827   -161   28988  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Sandviken

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
17,07% 4,53% 4,69% 4,21% 34,71% 10,19% 1,94% 21,12% 0,08% 1,46% 0,08% 0,64% 0,24% 85,48%
10,68% 2,65% 3,90% 4,36% 48,48% 7,25% 2,49% 19,56% 0,23% 0,39% 0,15% 1,46%   76,30%
10,37% 8,88% 2,54% 4,85% 32,91% 9,55% 1,42% 28,13% 0,52% 0,82%   0,59% 0,07% 81,81%
11,69% 4,24% 4,02% 3,94% 43,32% 9,57% 1,90% 20,38% 0,07% 0,88%   1,08%   87,48%
19,14% 6,57% 7,06% 5,35% 35,52% 8,03% 3,16% 14,19% 0,32% 0,65%   0,88%   90,47%
11,81% 6,54% 3,59% 2,95% 39,56% 8,44% 1,79% 24,37% 0,21% 0,74% 0,10% 1,04%   77,65%
12,95% 8,64% 2,71% 5,70% 31,72% 8,58% 1,38% 26,94% 0,29% 1,09% 0,06% 0,97% 0,06% 86,72%
14,91% 7,19% 2,81% 4,97% 32,75% 6,23% 1,56% 28,38% 0,06% 1,14% 0,12% 0,83%   86,91%
7,79% 2,76% 2,52% 1,80% 52,16% 11,15% 1,68% 18,11% 0,24% 1,80%   1,18% 0,35% 72,70%
17,14% 5,45% 5,45% 4,10% 36,90% 8,14% 3,06% 19,28% 0,12% 0,37%   0,73% 0,06% 87,98%
13,16% 3,78% 4,36% 3,78% 38,55% 12,15% 2,25% 20,29% 0,29% 1,38%   0,65%   84,80%
19,74% 6,78% 6,60% 4,44% 33,35% 5,34% 3,54% 19,56% 0,12% 0,54% 0,06% 0,71% 0,06% 88,85%
10,69% 4,35% 2,80% 4,35% 47,35% 9,96% 2,36% 16,59% 0,37% 1,18%   0,66%   84,21%
13,72% 7,12% 3,56% 4,43% 32,29% 9,29% 2,52% 26,04% 0,09% 0,95% 0,17% 0,69%   88,03%
18,42% 5,59% 7,17% 3,95% 35,92% 7,24% 2,17% 18,88%   0,66%   0,65% 0,13% 91,96%
15,03% 4,45% 5,19% 4,58% 42,52% 8,69% 2,16% 16,78% 0,20% 0,40% 0,07% 1,13% 0,13% 87,19%
16,32% 10,90% 4,05% 4,49% 32,52% 5,17% 2,06% 23,36% 0,25% 0,87% 0,24% 1,71%   87,45%
12,67% 22,76% 2,24% 7,51% 22,09% 7,29% 1,46% 22,42% 0,45% 1,12%   1,54% 0,11% 83,44%
11,76% 7,41% 5,23% 4,79% 29,19% 12,85% 5,66% 19,17% 0,87% 3,05% 0,64% 1,49%    
Sandviken 14,35% 6,70% 4,30% 4,48% 36,96% 8,39% 2,25% 21,42% 0,22% 0,92% 0,07% 0,95% 0,06% 86,95%

Röstfördelning övriga partier - kommun Sandviken

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 73 0,29% +73 +0,29    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 46 0,19% -31 -0,13 77 0,31%
ENH Enhet 43 0,17% +11 +0,04 32 0,13%
MED Medborgerlig Samling 18 0,07% +18 +0,07    
PP Piratpartiet 17 0,07% -103 -0,42 120 0,49%
DD Direktdemokraterna 13 0,05% +13 +0,05    
DjuP Djurens parti 8 0,03% +5 +0,02 3 0,01%
KLP Klassiskt liberala partiet 3 0,01% -3 -0,01 6 0,02%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 2 0,01% +2 +0,01    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1   -2 -0,01 3 0,01%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -2 -0,01 2 0,01%
KrVP Kristna Värdepartiet     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 5 0,02% -6 -0,02 11 0,04%
  Totalt övriga partier 229 0,92% -26 -0,11 255 1,03%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Sandviken

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se