Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Sandviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Sandviken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barrsätra 1460 21,4% 29,2% 23,2% 26,1% 6,8% 51,0% 49,0%   1,1%
Björksätra 1709 18,1% 30,5% 20,0% 31,4% 6,7% 47,0% 53,0%   2,1%
Gästrike-Hammarby-Storvik Södra 1649 14,9% 26,0% 26,0% 33,2% 4,7% 47,1% 52,9%   1,0%
Jernvallen Norra 1582 15,2% 26,7% 28,8% 29,3% 4,8% 49,6% 50,4%   0,9%
Jernvallen Södra 1375 17,9% 28,6% 27,1% 26,5% 5,3% 51,1% 48,9%   1,5%
Jäderfors-Norrsätra 1235 14,8% 26,3% 27,1% 31,7% 5,7% 49,0% 51,0%   3,4%
Järbo 2025 13,2% 27,3% 26,5% 33,0% 4,6% 52,8% 47,2%   1,2%
Kungsgården-Åshammar 1940 12,7% 29,3% 26,4% 31,5% 4,7% 52,7% 47,3%   0,8%
Murgården 1165 19,8% 27,0% 23,1% 30,1% 8,2% 46,4% 53,6%   1,8%
Sandbacka 1872 17,3% 27,5% 26,4% 28,8% 4,6% 51,2% 48,8%   1,9%
Sandviken Centrum 1632 24,6% 21,1% 21,7% 32,5% 4,3% 50,6% 49,4%   1,1%
Sandviken Norra 1892 13,7% 31,4% 25,5% 29,3% 4,6% 50,6% 49,4%   1,1%
Stadsparken 1621 14,9% 13,9% 15,2% 56,0% 3,3% 44,5% 55,5%   0,7%
Storvik Norra 1320 14,4% 27,4% 25,8% 32,3% 4,2% 52,3% 47,7%   1,1%
Säljan 1666 13,2% 34,2% 26,8% 25,8% 5,8% 52,3% 47,7%   0,8%
Vallhov 1725 17,9% 32,5% 24,8% 24,8% 6,1% 50,4% 49,6%   0,9%
Årsunda 1872 12,1% 25,5% 30,0% 32,4% 3,8% 52,5% 47,5%   1,3%
Österfärnebo 1087 12,2% 20,5% 27,7% 39,6% 4,2% 53,0% 47,0%   3,5%
Sandviken 28827 15,9% 27,1% 25,1% 31,8% 5,1% 50,3% 49,7% 1,4%

http://www.val.se