Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Säljan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Säljan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Säljan 1666 13,2% 34,2% 26,8% 25,8% 5,8% 52,3% 47,7%   0,8%
Summa 1666 13,2% 34,2% 26,8% 25,8% 5,8% 52,3% 47,7% 0,8%

http://www.val.se