Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sandbacka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sandbacka

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandbacka 1872 17,3% 27,5% 26,4% 28,8% 4,6% 51,2% 48,8%   1,9%
Summa 1872 17,3% 27,5% 26,4% 28,8% 4,6% 51,2% 48,8% 1,9%

http://www.val.se