Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Österfärnebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Österfärnebo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Österfärnebo 1087 12,2% 20,5% 27,7% 39,6% 4,2% 53,0% 47,0%   3,5%
Summa 1087 12,2% 20,5% 27,7% 39,6% 4,2% 53,0% 47,0% 3,5%

http://www.val.se