Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Barrsätra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Barrsätra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barrsätra 1460 21,4% 29,2% 23,2% 26,1% 6,8% 51,0% 49,0%   1,1%
Summa 1460 21,4% 29,2% 23,2% 26,1% 6,8% 51,0% 49,0% 1,1%

http://www.val.se