Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vallhov

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vallhov

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vallhov 1725 17,9% 32,5% 24,8% 24,8% 6,1% 50,4% 49,6%   0,9%
Summa 1725 17,9% 32,5% 24,8% 24,8% 6,1% 50,4% 49,6% 0,9%

http://www.val.se