Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sandviken Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sandviken Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandviken Norra 1892 13,7% 31,4% 25,5% 29,3% 4,6% 50,6% 49,4%   1,1%
Summa 1892 13,7% 31,4% 25,5% 29,3% 4,6% 50,6% 49,4% 1,1%

http://www.val.se