Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Jäderfors-Norrsätra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Jäderfors-Norrsätra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jäderfors-Norrsätra 1235 14,8% 26,3% 27,1% 31,7% 5,7% 49,0% 51,0%   3,4%
Summa 1235 14,8% 26,3% 27,1% 31,7% 5,7% 49,0% 51,0% 3,4%

http://www.val.se