Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Jernvallen Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Jernvallen Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jernvallen Södra 1375 17,9% 28,6% 27,1% 26,5% 5,3% 51,1% 48,9%   1,5%
Summa 1375 17,9% 28,6% 27,1% 26,5% 5,3% 51,1% 48,9% 1,5%

http://www.val.se