Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kungsgården-Åshammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kungsgården-Åshammar

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsgården-Åshammar 1940 12,7% 29,3% 26,4% 31,5% 4,7% 52,7% 47,3%   0,8%
Summa 1940 12,7% 29,3% 26,4% 31,5% 4,7% 52,7% 47,3% 0,8%

http://www.val.se