Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Järbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Järbo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Järbo 2025 13,2% 27,3% 26,5% 33,0% 4,6% 52,8% 47,2%   1,2%
Summa 2025 13,2% 27,3% 26,5% 33,0% 4,6% 52,8% 47,2% 1,2%

http://www.val.se