Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sandviken Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sandviken Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandviken Centrum 1632 24,6% 21,1% 21,7% 32,5% 4,3% 50,6% 49,4%   1,1%
Summa 1632 24,6% 21,1% 21,7% 32,5% 4,3% 50,6% 49,4% 1,1%

http://www.val.se