Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Stadsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stadsparken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stadsparken 1621 14,9% 13,9% 15,2% 56,0% 3,3% 44,5% 55,5%   0,7%
Summa 1621 14,9% 13,9% 15,2% 56,0% 3,3% 44,5% 55,5% 0,7%

http://www.val.se