Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Storvik Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Storvik Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Storvik Norra 1320 14,4% 27,4% 25,8% 32,3% 4,2% 52,3% 47,7%   1,1%
Summa 1320 14,4% 27,4% 25,8% 32,3% 4,2% 52,3% 47,7% 1,1%

http://www.val.se