Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Björksätra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Björksätra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björksätra 1709 18,1% 30,5% 20,0% 31,4% 6,7% 47,0% 53,0%   2,1%
Summa 1709 18,1% 30,5% 20,0% 31,4% 6,7% 47,0% 53,0% 2,1%

http://www.val.se