Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Gästrike-Hammarby-Storvik Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gästrike-Hammarby-Storvik Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gästrike-Hammarby-Storvik Södra 1649 14,9% 26,0% 26,0% 33,2% 4,7% 47,1% 52,9%   1,0%
Summa 1649 14,9% 26,0% 26,0% 33,2% 4,7% 47,1% 52,9% 1,0%

http://www.val.se