Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Jernvallen Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Jernvallen Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jernvallen Norra 1582 15,2% 26,7% 28,8% 29,3% 4,8% 49,6% 50,4%   0,9%
Summa 1582 15,2% 26,7% 28,8% 29,3% 4,8% 49,6% 50,4% 0,9%

http://www.val.se