Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Murgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Murgården

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Murgården 1165 19,8% 27,0% 23,1% 30,1% 8,2% 46,4% 53,6%   1,8%
Summa 1165 19,8% 27,0% 23,1% 30,1% 8,2% 46,4% 53,6% 1,8%

http://www.val.se