Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Årsunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Årsunda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Årsunda 1872 12,1% 25,5% 30,0% 32,4% 3,8% 52,5% 47,5%   1,3%
Summa 1872 12,1% 25,5% 30,0% 32,4% 3,8% 52,5% 47,5% 1,3%

http://www.val.se