2018-09-14 13:43:19

Val till riksdagen - Röster - I vallokal ej räknade röster

19,47%
14,12%
2,67%
3,44%
25,19%
11,07%
6,87%
14,50%
1,53%
1,15%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 51 19,47% +9 +5,08 42 14,38%
C Centerpartiet 37 14,12% +27 +10,70 10 3,42%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 7 2,67% -7 -2,12 14 4,79%
KD Kristdemokraterna 9 3,44% +3 +1,38 6 2,05%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 66 25,19% -72 -22,07 138 47,26%
V Vänsterpartiet 29 11,07% +5 +2,85 24 8,22%
MP Miljöpartiet de gröna 18 6,87% -4 -0,66 22 7,53%
SD Sverigedemokraterna 38 14,50% +13 +5,94 25 8,56%
FI Feministiskt initiativ 4 1,53% -2 -0,53 6 2,05%
ÖVR Övriga anmälda partier 3 1,15% -2 -0,57 5 1,71%
  Giltiga röster 262 100,00% -30   292 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 1,12% -5 -1,53 8 2,66%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,75% +1 +0,42 1 0,33%

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DD Direktdemokraterna 3 1,15% +3 +1,15    
ENH Enhet     -2 -0,68 2 0,68%
PP Piratpartiet     -1 -0,34 1 0,34%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -2 -0,68 2 0,68%
  Totalt övriga partier 3 1,15% -2 -0,57 5 1,71%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se