2018-09-14 13:43:19

Val till riksdagen - Röster - kommun Söderhamn

14,35%
9,91%
2,98%
5,03%
36,53%
8,26%
2,40%
19,58%
0,19%
0,77%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,07%
+1,46
2014: 84,61%

Röstfördelning - kommun Söderhamn

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2407 14,35% -146 -0,70 2553 15,05%
C Centerpartiet 1662 9,91% +487 +2,98 1175 6,93%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 500 2,98% +58 +0,38 442 2,61%
KD Kristdemokraterna 844 5,03% +374 +2,26 470 2,77%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6128 36,53% -1265 -7,04 7393 43,57%
V Vänsterpartiet 1386 8,26% +328 +2,03 1058 6,24%
MP Miljöpartiet de gröna 402 2,40% -289 -1,68 691 4,07%
SD Sverigedemokraterna 3285 19,58% +598 +3,74 2687 15,84%
FI Feministiskt initiativ 32 0,19% -257 -1,51 289 1,70%
ÖVR Övriga anmälda partier 130 0,77% -79 -0,46 209 1,23%
  Giltiga röster 16776 100,00% -191   16967 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 7 0,04% +7 +0,04    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 161 0,95% +8 +0,06 153 0,89%
OG Ogiltiga röster - övriga 14 0,08% +8 +0,05 6 0,04%
VDT Valdeltagande 16958 86,07% -168 +1,46 17126 84,61%
  Antal röstberättigade 19702   -539   20241  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Söderhamn

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
7,91% 9,81% 2,40% 6,91% 35,84% 8,81% 1,30% 25,73% 0,20% 1,10% 0,10% 1,28%   84,35%
7,66% 3,83% 1,85% 1,91% 50,36% 10,69% 1,58% 21,65% 0,13% 0,33% 0,07% 0,98% 0,07% 81,62%
13,67% 11,29% 2,12% 5,01% 31,07% 9,17% 2,89% 23,26% 0,25% 1,27% 0,08% 0,84%   84,93%
14,45% 19,21% 2,10% 4,60% 27,85% 8,80% 2,42% 19,53% 0,32% 0,73%   0,96%   86,40%
13,31% 4,94% 2,77% 3,44% 41,51% 8,45% 1,72% 22,89% 0,30% 0,67% 0,15% 0,89% 0,30% 84,85%
8,51% 19,64% 2,45% 8,02% 27,50% 6,55% 1,15% 24,39% 0,33% 1,47%   1,93%   82,96%
17,77% 8,83% 5,26% 5,68% 36,49% 6,94% 3,05% 14,72% 0,11% 1,16%   0,73%   90,21%
13,43% 14,97% 1,94% 5,02% 31,55% 7,20% 2,35% 22,90% 0,16% 0,49%   0,96% 0,08% 84,85%
16,04% 8,33% 3,74% 6,11% 37,59% 9,40% 2,75% 14,82% 0,08% 1,15%   0,91% 0,08% 83,09%
18,14% 9,32% 4,58% 6,86% 37,12% 7,88% 2,63% 12,63% 0,17% 0,68%   0,92%   90,30%
13,01% 6,79% 2,49% 4,56% 43,58% 7,04% 1,99% 19,97% 0,08% 0,50%   0,82% 0,16% 79,16%
12,83% 7,53% 3,21% 4,53% 41,63% 8,30% 2,02% 19,32% 0,07% 0,56%   0,76% 0,07% 79,85%
23,70% 10,79% 4,43% 6,84% 28,71% 7,13% 3,95% 13,68% 0,19% 0,58% 0,19% 0,95% 0,10% 90,84%
19,14% 9,53% 3,05% 4,53% 32,73% 6,88% 2,66% 20,70% 0,08% 0,70%   0,85% 0,08% 87,53%
19,47% 14,12% 2,67% 3,44% 25,19% 11,07% 6,87% 14,50% 1,53% 1,15%   1,12% 0,75%  
Söderhamn 14,35% 9,91% 2,98% 5,03% 36,53% 8,26% 2,40% 19,58% 0,19% 0,77% 0,04% 0,95% 0,08% 86,07%

Röstfördelning övriga partier - kommun Söderhamn

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 38 0,23% +38 +0,23    
ENH Enhet 19 0,11% -14 -0,08 33 0,19%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 16 0,10% +12 +0,07 4 0,02%
DD Direktdemokraterna 15 0,09% +15 +0,09    
MED Medborgerlig Samling 12 0,07% +12 +0,07    
PP Piratpartiet 11 0,07% -52 -0,31 63 0,37%
CSIS Common sense in Sweden 5 0,03% +5 +0,03    
DjuP Djurens parti 5 0,03% -21 -0,12 26 0,15%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 3 0,02% +3 +0,02    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,01% +1 +0,01 1 0,01%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,01 1 0,01%
KrVP Kristna Värdepartiet     -4 -0,02 4 0,02%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 4 0,02% -73 -0,43 77 0,45%
  Totalt övriga partier 130 0,77% -79 -0,46 209 1,23%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Söderhamn

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se