Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Söderhamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Söderhamn

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergvik 1201 13,1% 23,2% 26,5% 37,2% 4,8% 51,3% 48,7%   1,4%
Ljusne 1877 13,5% 19,1% 27,0% 40,4% 4,3% 50,3% 49,7%   1,3%
Marma-Mo 1400 14,4% 26,5% 27,4% 31,6% 4,6% 52,8% 47,2%   1,1%
Norrala-Trönö 1448 10,2% 24,8% 28,0% 37,0% 3,6% 52,4% 47,6%   1,2%
Sandarne 1597 15,7% 24,9% 30,2% 29,2% 4,9% 53,2% 46,8%   0,4%
Skog 751 10,8% 18,9% 25,8% 44,5% 3,2% 52,1% 47,9%   1,2%
Stugsund 1062 16,6% 31,2% 27,1% 25,1% 5,9% 50,3% 49,7%   1,4%
Söderala 1472 12,3% 29,5% 27,4% 30,8% 4,0% 50,7% 49,3%   1,1%
Söderhamn Centrum-Väster 1591 18,4% 19,7% 22,0% 39,9% 5,2% 45,1% 54,9%   1,1%
Söderhamn Klossdammen-Stormyran m fl 1319 15,8% 21,5% 25,9% 36,8% 3,6% 48,9% 51,1%   1,1%
Söderhamn Norrberget-Hägnan m fl 1540 15,1% 23,6% 23,7% 37,6% 4,4% 47,8% 52,2%   1,7%
Söderhamn Norrtull-Granskär 1811 17,6% 21,1% 20,7% 40,7% 4,4% 46,5% 53,5%   1,4%
Söderhamn Öster-Broberg-Färssjön 1157 16,0% 30,7% 27,4% 25,9% 5,3% 49,1% 50,9%   1,0%
Vågbro 1476 13,9% 25,6% 29,5% 31,0% 3,9% 52,4% 47,6%   1,2%
Söderhamn 19702 14,7% 24,1% 26,2% 35,0% 4,4% 50,1% 49,9% 1,2%

http://www.val.se