Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vågbro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vågbro

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vågbro 1476 13,9% 25,6% 29,5% 31,0% 3,9% 52,4% 47,6%   1,2%
Summa 1476 13,9% 25,6% 29,5% 31,0% 3,9% 52,4% 47,6% 1,2%

http://www.val.se