Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Söderala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Söderala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söderala 1472 12,3% 29,5% 27,4% 30,8% 4,0% 50,7% 49,3%   1,1%
Summa 1472 12,3% 29,5% 27,4% 30,8% 4,0% 50,7% 49,3% 1,1%

http://www.val.se