Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sandarne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sandarne

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandarne 1597 15,7% 24,9% 30,2% 29,2% 4,9% 53,2% 46,8%   0,4%
Summa 1597 15,7% 24,9% 30,2% 29,2% 4,9% 53,2% 46,8% 0,4%

http://www.val.se