Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Söderhamn Centrum-Väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Söderhamn Centrum-Väster

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söderhamn Centrum-Väster 1591 18,4% 19,7% 22,0% 39,9% 5,2% 45,1% 54,9%   1,1%
Summa 1591 18,4% 19,7% 22,0% 39,9% 5,2% 45,1% 54,9% 1,1%

http://www.val.se