Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ljusne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ljusne

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljusne 1877 13,5% 19,1% 27,0% 40,4% 4,3% 50,3% 49,7%   1,3%
Summa 1877 13,5% 19,1% 27,0% 40,4% 4,3% 50,3% 49,7% 1,3%

http://www.val.se