Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Stugsund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stugsund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stugsund 1062 16,6% 31,2% 27,1% 25,1% 5,9% 50,3% 49,7%   1,4%
Summa 1062 16,6% 31,2% 27,1% 25,1% 5,9% 50,3% 49,7% 1,4%

http://www.val.se