Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Söderhamn Klossdammen-Stormyran m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Söderhamn Klossdammen-Stormyran m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söderhamn Klossdammen-Stormyran m fl 1319 15,8% 21,5% 25,9% 36,8% 3,6% 48,9% 51,1%   1,1%
Summa 1319 15,8% 21,5% 25,9% 36,8% 3,6% 48,9% 51,1% 1,1%

http://www.val.se