Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Söderhamn Norrtull-Granskär

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Söderhamn Norrtull-Granskär

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söderhamn Norrtull-Granskär 1811 17,6% 21,1% 20,7% 40,7% 4,4% 46,5% 53,5%   1,4%
Summa 1811 17,6% 21,1% 20,7% 40,7% 4,4% 46,5% 53,5% 1,4%

http://www.val.se