Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Söderhamn Norrberget-Hägnan m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Söderhamn Norrberget-Hägnan m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söderhamn Norrberget-Hägnan m fl 1540 15,1% 23,6% 23,7% 37,6% 4,4% 47,8% 52,2%   1,7%
Summa 1540 15,1% 23,6% 23,7% 37,6% 4,4% 47,8% 52,2% 1,7%

http://www.val.se