Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Marma-Mo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Marma-Mo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Marma-Mo 1400 14,4% 26,5% 27,4% 31,6% 4,6% 52,8% 47,2%   1,1%
Summa 1400 14,4% 26,5% 27,4% 31,6% 4,6% 52,8% 47,2% 1,1%

http://www.val.se