Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norrala-Trönö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norrala-Trönö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrala-Trönö 1448 10,2% 24,8% 28,0% 37,0% 3,6% 52,4% 47,6%   1,2%
Summa 1448 10,2% 24,8% 28,0% 37,0% 3,6% 52,4% 47,6% 1,2%

http://www.val.se